ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއި އޮފިޝަލުން މިއަދު ހެނދުނު ހދ.ނެއްލައިދޫ އަށް ފުރައިފި

މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އޮންނަ ހދ.ނެއްލައިދޫ އަށް ކުމުންދޫ ތަމްސީލް ކުރާ 9 ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީން އަދި އޮފިޝަލުން މިއަދު 18 އޭޕްރިލް 2019

Read more

ކުމުންދޫ ގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

17 އޭޕްރިލް 2019 ގައި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ވަނީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރާއި ވޯކްވޭ ރާނާ

Read more